سلام خدمت دوستان عزیزامروز یه کتاب فوق العاده برای دستورات SQL  آماده کرده ایم .

در این کتاب جامع به صورت کامل با دستورات SQL آشنا میشوید و می توانید به راحتی استفاده کنید .

راهنمای جامع دستورات SQL
به انضمام مثال های SQL Server
این کتاب در مورد بیشتر سیستم های پایگاه داده رابطه ای معروف مثل ،MS SQL Server ،MS Access توضیح داده است و برای هر کدام دستورات و مثالهای مربوطه را آورده است. مثالهای ضمیمه شده MySQL و با پایگاه داده آموزشی Management Studio هستند که در محیط SQL Server مربوط به ۲۰۰۸ NorthWind تست شده اند.